Renowned Speakers

Vasily Yu. Belashov

Vasily Yu. Belashov

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Oleg N. Sherstyukov

Oleg N. Sherstyukov

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Efim Pelinovsky

Efim Pelinovsky

Institute of Applied Physics and Nizhny Novgorod State Technical University n.a. Alekseev, Russia ,Russia

Tatiana Talipova

Tatiana Talipova

Institute of Applied Physics and Nizhny Novgorod State Technical University n.a. Alekseev, Russia ,Russia

Sergey I. Kopnin

Sergey I. Kopnin

Space Research Institute, Russia ,Russia

Sergey I. Popel

Sergey I. Popel

Space Research Institute, Russia ,Russia

Oleg Kharshiladze

Oleg Kharshiladze

M. Nodia Institute of Geophysics, Georgia ,Georgia

Revaz Chanishvili

Revaz Chanishvili

M. Nodia Institute of Geophysics, Georgia ,Georgia

Gogi Chagelishvili

Gogi Chagelishvili

M. Nodia Institute of Geophysics, Georgia ,Georgia

Khatuna Chargazia

Khatuna Chargazia

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia ,Georgia

Gaetano Zimbardo

Gaetano Zimbardo

Universita’ della Calabria, Italy ,Italy

Jemal Rogava

Jemal Rogava

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia ,Georgia

Ryabova Maria Igorevna

Ryabova Maria Igorevna

Volga State University of Technology, Russia ,Russia

Belgibaev Ruslan Rashidovich

Belgibaev Ruslan Rashidovich

Volga State University of Technology, Russia ,Russia

Ovchinnikov Vladimir Viktorovich

Ovchinnikov Vladimir Viktorovich

Volga State University of Technology, Russia ,Russia

Olga Khutorova

Olga Khutorova

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Zykov Evgeniy.Yurevich

Zykov Evgeniy.Yurevich

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Marat Nicolaevich Ovchinnikov

Marat Nicolaevich Ovchinnikov

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Galiya Gatinishna Kushtanova

Galiya Gatinishna Kushtanova

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Alexander Gennadievich Gavrilov

Alexander Gennadievich Gavrilov

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Denis Kogogin

Denis Kogogin

KFU, RUSSIA ,Russia

Nasyrov Igor

Nasyrov Igor

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Daniil Nikiforov

Daniil Nikiforov

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Dmitry Kulikov

Dmitry Kulikov

KFU, RUSSIAN FEDERATION ,Russia

Elena S. Belashova

Elena S. Belashova

Kazan National Research Technical University, Russia ,Russia

Alex Kolchev

Alex Kolchev

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Sherboev Murodjon

Sherboev Murodjon

KFU, RUSSIAN FEDERATION ,Russia

Prokhorov Timur

Prokhorov Timur

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Sherstyukov Ruslan

Sherstyukov Ruslan

Kazan Federal University, Russia ,Russia

Ludmila Yu. Fadeeva

Ludmila Yu. Fadeeva

Kazan National Research Technical University, Russia ,Russia